Privat

Du kan som privatperson komme af med forskellige fraktioner af affald.

Et behandlingsanlæg er et sted, der er godkendt af myndighederne til modtagelse eller sortering af affald. Vi kan hjælpe dig med at få overblik over regler og hvilke typer af affald (affaldsfraktioner) du kan komme af med.

Sorteret affald i mindre mængder:

 • Bladet byggeaffald til sortering
 • Stort brændbart til sortering
 • Sanitet
 • PVC genbrug – Hård plast
 • Gips
 • Ren træ – Trykimpræneret træ
 • Isolering
 • Sten og brokker - Belæsningssten
 • Kabler
 • Elektronik
 • Jern og metal
 • Dæk
 • Glas – vinduer/termoruder med rammer
 • Asbest til deponering
 • Jord
Modtagelse af affalt til sortering, genanvendelse, forbrænding eller deponi:
Nr. Vareart Brutto kr./pr.ton Beskrivelse
Affaldsplads
2000 Blandet bygge affald til sortering 950,-
Til sortering: Træ,plast,pap,gips…..
2001 Stort brændbart til sortering 800,-
Til sortering: Træ,plast,pap,gips…..
2002 Svært genanvendeligt 1400,-
Deponi, WC, håndvask, klinker og porcelæn…..
1000 * Ren tagpap
Max 2% urenheder
2003 PVC - genbrug 2350,-
Hård plast. Orange rør, tagrender og kabelrender
1001 Ren gips 750,-
Uden PCB, maling, metal. Skal være tørt
2004 Gips affald til sortering 950,-
Med regler, skinner m.m.
1002 Træ A1 450,-
Rent ubehandlet træ
1003 Træ A2 550,-
Bygnings træ med maling m.m.
2005 Træ A3 og A4 trykimprægneret 950,-
Havehegn, vindskeder, hegnspæle, træsveller
2006 Isolering til genanvendelse 1500,-
Rockwool og nyere glasuld. Skal være rent
2007 Polysteren til genanvendelse 975,-
Flamingoplader
1004 Sten 100,-
Marksten og natursten - blandet med beton
1005 Kabler 400,-
Kabler og ledninger
2008 Elektronik 2525,-
TV.kaffemaskiner, køleskabe, komfur m.m.
1006 Jern Dagspris
Jernplader, byggeplader,rionet
1007 Metal til sortering Dagspris
Aluminium,kobber,messing
1008 * Fejesand
Fejeaffald fra veje og fortorve ( Der skal være analyser)
1009 Dæk 875,-
Dæk og gummi
1010 Glas 825,-
Vindueglas,glasborde,bilruder……
1011 Urent glas 925,-
Vinduer/termoruder med rammer
Murer-og Beton affald
1012 Beton Brokker 120,- Beton
1013 Tegl/Mursten Brokker 170,-
Tegl og mursten
1014 Blandet brokker til sortering 300,-
Beton, tegl og mursten
1015 Beton - våd 250,-
Flydende beton
Forurenet farligt affald
*********Kun med køre seddel************
2009 PCB-affald op til 50 mg/kg 3500,-
Beton og mursten brokker med maling
2010 PCB-affald op til 50 mg/kg 1500,-
Træ med maling og andet blandet affald
2011 PCB-affald over 50 mg/kg 4500,-
Beton, mursten brokker m/ maling - Kun hvis der er analyser
2012 PCB-affald over 50 mg/kg 5500,-
Træ med maling
2013 Beton,mursten og skorsten(Isokern) 1100,-
Skorsten m/maling. Sodsværtet mursten
2014 Tungmetalholdig affald 1350,-
Beton og mursten brokker
2015 Asbest Tag-og vægplader 2800,-
Ikke hele plader skal være indpakket i plast
2016
* Sandblæser affald
Med bly, PCB og asbest - skal følges af en analyse
Grenplads
1016
* Grene, stammer og stød
Rødder, grene, træstammer…......
Jordplads
1017 Karteringsjord (grundpris) 225,-
Må indeholde natursten
9002 Tillæg for kl. 1 jord 50,-
9003 Tillæg for kl. 2-3 jord 160,-
9004 Tillæg for kl. 4 jord Aftales Iht. analyser
9005 Tillæg for våd jord 80,-
9006 Tilllæg for brokker 120,-
9007 Tillæg analysering af jord pr. stk. 850,-
1 analyse pr. 30 tons
9008 Hjælp til anmeld flytning affald 500,-
Anmeldelse på bygningsaffald.dk for flytning af affald
9001 Håndsorteringstillæg - lille tillæg 500,-
9000 Håndsorteringstillæg - stort tillæg 1000,-
Alle ovennævnte priser er excl. 25 % moms
Bem.: Indvejning min. 500 kg.
info@holbaekmiljoecenter.dk / www.holbaekmiljoecenter.dk
Reklamation inden 4 hverdage
Affaldstyper markeret med * modtages ikke pt. (forventer indenfor den næste måned)
Prisliste gælder fra 1. marts 2021 til 31. december 2021
Åbningstider: Mandag - Fredag…………… 06:00 - 16:00
Projekter/sager hvor der er mere end 1 tons affald skal anmeldes til kommunen