Prisliste

Modtagelse af affalt til sortering, genanvendelse, forbrænding eller deponi:
Nr. Vareart Brutto kr./pr.ton Beskrivelse
Affaldsplads
2000 Blandet bygge affald til sortering 950,-
Til sortering: Træ,plast,pap,gips…..
2001 Stort brændbart til sortering 800,-
Til sortering: Træ,plast,pap,gips…..
2002 Svært genanvendeligt 1400,-
Deponi, WC, håndvask, klinker og porcelæn…..
1000 * Ren tagpap
Max 2% urenheder
2003 PVC - genbrug 2350,-
Hård plast. Orange rør, tagrender og kabelrender
1001 Ren gips 750,-
Uden PCB, maling, metal. Skal være tørt
2004 Gips affald til sortering 950,-
Med regler, skinner m.m.
1002 Træ A1 450,-
Rent ubehandlet træ
1003 Træ A2 550,-
Bygnings træ med maling m.m.
2005 Træ A3 og A4 trykimprægneret 950,-
Havehegn, vindskeder, hegnspæle, træsveller
2006 Isolering til genanvendelse 1500,-
Rockwool og nyere glasuld. Skal være rent
2007 Polysteren til genanvendelse 975,-
Flamingoplader
1004 Sten 100,-
Marksten og natursten - blandet med beton
1005 Kabler 400,-
Kabler og ledninger
2008 Elektronik 2525,-
TV.kaffemaskiner, køleskabe, komfur m.m.
1006 Jern Dagspris
Jernplader, byggeplader,rionet
1007 Metal til sortering Dagspris
Aluminium,kobber,messing
1008 * Fejesand
Fejeaffald fra veje og fortorve ( Der skal være analyser)
1009 Dæk 875,-
Dæk og gummi
1010 Glas 825,-
Vindueglas,glasborde,bilruder……
1011 Urent glas 925,-
Vinduer/termoruder med rammer
Murer-og Beton affald
1012 Beton Brokker 120,- Beton
1013 Tegl/Mursten Brokker 170,-
Tegl og mursten
1014 Blandet brokker til sortering 300,-
Beton, tegl og mursten
1015 Beton - våd 250,-
Flydende beton
Forurenet farligt affald
*********Kun med køre seddel************
2009 PCB-affald op til 50 mg/kg 3500,-
Beton og mursten brokker med maling
2010 PCB-affald op til 50 mg/kg 1500,-
Træ med maling og andet blandet affald
2011 PCB-affald over 50 mg/kg 4500,-
Beton, mursten brokker m/ maling - Kun hvis der er analyser
2012 PCB-affald over 50 mg/kg 5500,-
Træ med maling
2013 Beton,mursten og skorsten(Isokern) 1100,-
Skorsten m/maling. Sodsværtet mursten
2014 Tungmetalholdig affald 1350,-
Beton og mursten brokker
2015 Asbest Tag-og vægplader 2800,-
Ikke hele plader skal være indpakket i plast
2016
* Sandblæser affald
Med bly, PCB og asbest - skal følges af en analyse
Grenplads
1016
* Grene, stammer og stød
Rødder, grene, træstammer…......
Jordplads
1017 Karteringsjord (grundpris) 225,-
Må indeholde natursten
9002 Tillæg for kl. 1 jord 50,-
9003 Tillæg for kl. 2-3 jord 160,-
9004 Tillæg for kl. 4 jord Aftales Iht. analyser
9005 Tillæg for våd jord 80,-
9006 Tilllæg for brokker 120,-
9007 Tillæg analysering af jord pr. stk. 850,-
1 analyse pr. 30 tons
9008 Hjælp til anmeld flytning affald 500,-
Anmeldelse på bygningsaffald.dk for flytning af affald
9001 Håndsorteringstillæg - lille tillæg 500,-
9000 Håndsorteringstillæg - stort tillæg 1000,-
Alle ovennævnte priser er excl. 25 % moms
Bem.: Indvejning min. 500 kg.
info@holbaekmiljoecenter.dk / www.holbaekmiljoecenter.dk
Reklamation inden 4 hverdage
Affaldstyper markeret med * modtages ikke pt. (forventer indenfor den næste måned)
Prisliste gælder fra 1. marts 2021 til 31. december 2021
Åbningstider: Mandag - Fredag…………… 06:00 - 16:00
Projekter/sager hvor der er mere end 1 tons affald skal anmeldes til kommunen