Erhverv

Alle virksomheder producerer affald, og vi hjælper dig gerne med at komme af med dit erhvervsaffald. Du kan som virksomhed selv transportere dit affald, men vi tilbyder også transport med vores lastbiler.
Vi modtager følgende typer af affald (affaldsfraktioner):

 • Bladet byggeaffald til sortering
 • Stort brændbart til sortering
 • Sanitet
 • PVC genbrug – Hård plast
 • Gips
 • Ren træ – Trykimpræneret træ
 • Isolering
 • Sten og brokker - Belæsningssten
 • Kabler
 • Elektronik
 • Jern og metal
 • Dæk
 • Glas – vinduer/termoruder med rammer
 • Asbest til deponering
 • Jord

Oprettelse som kunde:
For at blive oprettet som erhvervskunde, skal du/I tilmeldes vores registreringssystem.
Du kan blive oprettet når du kommer til vores plads. Så skal du blot henvende dig til Lone som sidder i skurvognen ved brovægten. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid.
Du kan også oprette dig på forhånd ved at sende en mail til Info@holbaekmiljoecenter.dk. Mail skal indeholde cvr.nr. firmanavn, adresse, tlf.nr. og registrerings nr. på bilen.

Når du er blevet oprettet som kunde bliver der udstedt et kort.