Affaldsbekendtgørelsen for bygge-og anlægsaffald:

Det er lovpligtigt for bygherre at anmelde bygge-og anlægsaffald til kommunen, vedr.:

  • Renoverings-og vedligeholdelsesprojekter af bygning eller anlæg
  • Nedrivningsprojekter
  • Projekter hvor der er mere end 1 tons affald

Transportøren har pligt til at medbringe anmeldelsen, og denne skal fremvises ved ankomst til Holbæk Genbrug og Miljøcenter A/S. Det er bygherres ansvar, at der sker udlevering af seneste ajourførte anmeldelse til transportøren inden afhentning.

Når sagen er afsluttet er Holbæk Genbrug og Miljøcenter A/S ansvarlig for at melde tilbage til kommunen, om hvor meget affald der er modtaget og for hver af de anmeldte affaldsfraktioner.

Det er en god ide på forhånd, at have registreret de oplysninger, vi skal bruge for at kunne modtage bygge-og anlægsaffaldet. Det gør modtagelsen af affaldet lettere for dig.

Skulle du komme med anmeldelsespligtig bygge-og anlægsaffald som ikke er anmeldt, vil Holbæk Genbrug og Miljøcenter A/S være behjælpelig med at få det registreret. Affaldet vil således ikke blive afvist.

Når du kommer til Holbæk Genbrug og Miljøcenter A/S med bygge-og anlægsaffald, skal du anmelde din ankomst ved brovægten (ekspeditionen). Du skal gøre opmærksom på hvilken affaldstype du kommer med. Du får udleveret en vejeseddel på det afleverede affald.

Skulle der være spørgsmål er du altid velkommen til at kontakt os på 50 70 70 70 eller e-mail info@holbaekmiljoecenter.dk

Hent hele bekendtgørelsen her